kontakt: info@hor-tech.cz Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Navštivte nás na Facebooku

Řízení a koordinace staveb

Zajišťujeme pro klienty řízení a koordinaci prací více zhotovitelů na stavbách tak, aby bylo dosaženo nejefektivnější využití prostředků investora a byl zajištěn bezproblémový průběh celé stavby.

V rámci řízení a koordinace staveb zajišťujeme především: